Medvetande i multipla tillstånd

Kvantdatorer nyttjar den kvantmekaniska effekten att informationsbitar kan anta flera tillstånd samtidigt, så kallade superpositionerade tillstånd. David Deutsch, teoretisk fysiker och grundare av modern teori för kvantberäkningar, hävdar att det är möjligt med ett medvetande som kan uppfatta och arbeta med multipla tillstånd.

Lyssna gärna på David Deutsch (till höger) och fysiker Markus Arndt (till vänster) i detta youtube klipp när Deutsch försöker hjälpa Arndt att greppa innebörden av ett medvetande i superpositionerat tillstånd och varför detta kan anses vara en realitet.

Märk väl 6min 13sek in i videon när David klassiskt uttalar: ”När vi kan programmera kvantdatorer med artificiell intelligens, låt säga jämförbar med en människas, kommer den entiteten uppleva ett medvetande i superpositionerat tillstånd, det vill säga, ha upplevelsen av många världar samtidigt”.

Deutsch skapade tillsammans med Jozsa Deutsch–Jozsa algorithm, en av de första algoritmerna för kvantdatorer som är exponentiellt snabbare än en klassisk deterministisk algoritm någonsin kan bli.

Deutsch’s nominering till att bli invald i Fellow of the Royal Society 2008 löd: ”… laid the foundations of the quantum theory of computation, and has subsequently made or participated in many of the most important advances in the field, including the discovery of the first quantum algorithms, the theory of quantum logic gates and quantum computational networks, the first quantum error-correction scheme, and several fundamental quantum universality results. He has set the agenda for worldwide research efforts in this new, interdisciplinary field, made progress in understanding its philosophical implications (via a variant of the many-universes interpretation) and made it comprehensible to the general public, notably in his book The Fabric of Reality.”

Markus Arndts forskargrupp vid universitetet i Wien publicerade i sept 2019 ett nytt rekord i att bibehålla ett system av makroskopisk magnitud i superposition under lång tid. Molekyler med 2000 atomer kunde uppvisa interferens med varandra och superpositionerat tillstånd i mer än 7 ms. Artikeln här 2000 atoms in two places at once.