Observatörens påverkan på experimentet

Vi uppfattar det, enligt den gängse tolkningen av kvantmekaniken, som att subsystemet vi observerar är skilt från observatören eller andra subsystem. Man tolkar det som att det finns ett förväntansvärde på hur subsystemet vi mäter på ska uppträda, vilket är oberoende av observatören. Medan i själva verket det vi mäter på, mätapparaturen och observatören ingår i ett gemensamt förväntansvärde på vilka tillstånd de kan uppträda i. Det vill säga subsystemen inklusive observatören kan ha, och generellt sett har, korrelerade tillstånd.

Everett p33: ”The standard interpretation of quantum mechanics regards these distributions as actually giving the probabilities that the various eigenvalues of the operator will be observed, when a measurement represented by the operator is performed.
A feature of great importance to our interpretation is the fact that a state function of a composite system leads to joint distributions over sub- system quantities, rather than independent subsystem distributions, i.e., the quantities in different subsystems may be correlated with one another.”

Everett p43: ”There does not, in general, exist anything like a single state for one subsystem of a composite system. That is, subsystems do not possess states independent of the states of the remainder of the system, so that the subsystem states are generally correlated. … Thus we are faced with a fundamental relativity of states, which is implied by the formalism of composite systems. It is meaning-less to ask the absolute state of a subsystem – one can only ask the state relative to a given state of the remainder of the system.”