Synestesi

Om du ser en talstege och ett tal vid sidan av stegen åka in i den, när du ska addera två tal i huvudet, är detta ett exempel på synestesi.

Synestesi är den kognitiva förmågan att koppla samman olika sinnesintryck, även kallat sinnesanalogi. Det verkar egentligen inte finnas någon begränsning för vilka kombinationer av intryck det kan vara. Vanligast dokumenterade formen är att uppleva färger för siffror, bokstäver och musik, eller att inordna veckodagar eller kalendertid i strukturer.

Rickard Juhlin, världens främste champagneexpert, säger att smaker och dofter framkallar figurer för honom, vilka han kan vrida och vända på. Det framkallar även ljud hos honom, som ackord på en elgitarr eller slag på en bastrumma. Detta hjälper honom att ha ett extraordinärt doftminne. Synestesi verkar ta sig många uttryck, och 2016 listades 73 olika typer av synestesi.

Spännande är att synestesi finns både av typen projicerande, det vill säga att uppleva ’fysiskt’ med sinnet ifråga, till exempel att en bokstav verkligen ser blå ut, som ett vanligt synintryck med ögonen, eller associativ, det vill säga att uppleva bokstävernas färger inombords, inför ‘det inre ögat’, och/eller upplevelsen av att bara starkt känna eller veta att kopplingen bokstav-färg finns där.

Inte så ovanligt bland synesteter (6%) verkar det vara att koppla färger och synintryck till personer. Det man tidigare alldagligt kallat ’aura-seende’. Förmågan finns både projicerande, att fysiskt se färger kring/på personer, och associativt, att se för det inre ögat se färger kring/på personer, eller känna/veta vilken/vilka färger som ’tillhör’ personen.

Om en specifik koppling av sinnen är vanlig eller extraordinär är svårt att säga dock. Ta till exempel fallet med typen ”mirror-touch synesthesia”, dvs att en person som ser en annan person bli berörd, fysiskt känner en sådan beröring själv. Detta har ansetts en ovanlig typ av synestesi. Å andra sidan kan nog de flesta av oss känna ett hugg i magen om vi ser ett barn få en hård boll sparkad i magen, eller rycka till när vi ser någon bli skjuten i en film. Spegelberöringssynestesi är uppenbart starkt kopplat till empati, och forskning har förslagit att detta istället skulle kunna vara en vanlig typ av synestesi.

I praktiken använder sig alla av kopplingar mellan sinnesintryck för att tolka vår omvärld. Till exempel upplever vi inte bara smak genom smaklökarna när vi äter, utan är även beroende av synintryck.

Man skattar att ca 4% av befolkningen har det som klassas som synestesi, dvs det som är utöver normala sinnesanalogier. Synesteter har upplevelserna sedan barndomen och många uppmärksammar inte förrän i vuxen ålder att ’alla inte uppfattar det så’ som de själva gör. Forskning antyder att det är genetiskt betingat. Man misstänker att alla barn tillgodogör sig synestesi upp till ett par månaders ålder. Synestesi anses inte vara en dysfunktion, utan en förstärkning av sinnena, varför synesteter oftast inte har behov att söka sig till vården. För att undersöka fenomenet har istället forskare fått söka upp synesteter. Det finns forskning som antyder att synestesi skulle kunna ha samma grundläggande mekanism som autism.

Om du är intresserad av att testa din egen potential till synestesi kan du göra ett enkelt testsynesthete.orgs hemsida. En annan sida att läsa om nyheter, forskning, kända personer med synestesi med mera är daysyn.com.