GDPR

De personuppgifter, namn och mailadress, som du lämnar på hemsidan kommer enbart att användas för utskick av information från hemsidan och eventuella svar från företaget Physics Visions. Uppgifterna hanteras av Physics Visions och lämnas inte vidare till annan part.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas. Uppgifterna raderas generellt sett då en prenumeration avslutas. Du kan närsomhelst återuppta din prenumeration genom att registrera dig igen, med nya personuppgifter eller de du tidigare använt.

Om du tycker att dina uppgifter hanterats på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen eller det förhållningssätt som beskrivits här, kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.