Medvetande

  • Medvetande i multipla tillstånd

    Kvantdatorer nyttjar den kvantmekaniska effekten att informationsbitar kan anta flera tillstånd samtidigt, så kallade superpositionerade tillstånd. David Deutsch, teoretisk fysiker och grundare av modern teori för kvantberäkningar, hävdar att det är möjligt med…

  • Vad är det bra för?

    Synestesi är helt enkelt strategier för att tolka och förstå vår omvärld. Sinnesanalogierna är ofta kopplade till visualisering, vilket gör att det blir mycket lättare att komma ihåg och sortera saker. Richard Feynmann…

  • Vad är synestesi?

    Om du ser en talstege, och ett tal vid sidan åka in i stegen, när du ska addera två tal i huvudet, är detta ett exempel på synestesi. Synestesi är den kognitiva förmågan…