Historia och tankar kring kvantfysiken

Inledning

Den här texten är skriven utifrån ett intresse att förstå vår omvärld. Den är till för oss alla som någon gång funderat över att alla våra upplevelser borde motsvara en verklighet – för vad vore verklighet annars?  

Du är inte först med att ha tänkt det. Några av de personer som varit djupast insatta i kvantfysiken, är även de som dragit de mest banbrytande slutsatserna. Jag kommer inte kunna hänvisa till allt och alla här, men referenser till några läsvärda böcker, artiklar och citat finns löpande i texten. Därigenom kan du själv läsa vidare i den riktning som intresserar dig.

Tanken att varje upplevelse måste motsvara en fysikalisk verklighet, kallas inom medvetandefilosofi för principen för “psykofysisk parallellism”. Den beskrevs främst av den framstående matematikern och fysikern John von Neumann [1]. Det vill säga den fysik som vi beskriver vår fysiska omvärld med, måste rimma och hänga ihop med alla de upplevelser vi och vår omgivning bevittnar. 

Att ta in all känd information i en förklaring av vår omvärld, är det enda jag vill kalla ett ärligt försök till vetenskap. Om man selektivt skulle bortse från vissa upplevelser som “immateriella fantasier” eller tillfälliga tankespöken, som inte skulle ha en fysisk grund, måste man fråga sig vad man innerst inne tror att verklighet, upplevelse och medvetande är. 

Jag tror att vi halvt omedvetet behandlar hela vår omgivning inklusive oss själva som om vår omgivning och vi själva vore objektiva. Häri startar de upplevda paradoxerna och svårigheterna med att förstå fenomenen som kvantfysiken påvisar. Många uppfattar kvantfysiken som icke-intuitiv. Det är precis vad den blir om man i bakhuvudet bär med sig illusionen att situationer uppträder objektivt och att vår uppfattningsförmåga, vårt medvetande, skulle vara objektivt. Det är inte konstigt att vi bär med oss denna kultur eller illusion dock – objektivitet är grunden för hela den klassiska fysiken! Så sent som år 2000 fick jag på universitetet uttalat lära mig det på vetenskapsteorin. Men ingen gjorde kopplingen till vad de samtida föreläsningarna i kvantfysik sa oss – att den upplevda verkligheten är allt annat än objektiv.

Kvantfysikens fenomen tvingar oss att kravla oss ur föreställningen om att den klassiska fysiken skulle kunna ge en fullständig beskrivning av vår värld. Enligt den klassiska fysiken (Newtons lagar och relativitetsteorin) är materiella ting ändliga, isolerade och orsak och verkan, inordnat i tid, gäller alltid för dem. Idag vet vi att denna beskrivning inte räcker för att förklara flertalet fenomen.

Här kan du läsa vidare https://physicsvisions.com/historia-och-tankar-kring-kvantfysiken/