Psycho-physical parallelism

Tanken att varje upplevelse måste motsvara en fysikalisk verklighet, kallas inom vetenskapsteori för principen för “psycho-physical parallelism”. Den beskrevs främst av den framstående matematikern och fysikern John von Neumann. Det vill säga den fysik som vi beskriver vår fysiska omvärld med, måste rimma och hänga ihop med alla de upplevelser vi och vår omgivning bevittnar. 

Von Neumann, John (1955). “Mathematical Foundations of Quantum Mechanics” (s. 418): “…. it is a fundamental requirement of the scientific viewpoint – the so-called principle of the psycho-physical parallelism – that it must be possible so to describe the extra-physical process of the subjective perception as if it were in reality in the physical world – i.e., to assign to its parts equivalent physical processes in the objective environment, in ordinary space.” [8]

Vidare tolkningar i ämnet kan du bland annat läsa här
http://www.informationphilosopher.com/solutions/scientists/neumann/

Everett (Theory of the Universal Wave Function, s. 7-8) hänvisar till von Neumann i sin teori, och till att varje vetenskaplig beskrivning måste hålla sig till principen för psykofysisk parallellism. Everett visar även att hans teori efterlever denna princip.